چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 08 شعبان 1439
 منوی اصلی
 
  شهریه

شهریه دوره شبانه برای کلیه رشته های تحصیلی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اعم از مراکز وابسته و غیر وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش  پزشکی در سال تحصیل 87-86 به شرح زیر می باشد :

مقطع

شهریه ثابت

عمومی

پایه واصلی و تخصصی

عمومی و اصلی و پایه

تخصصی وکارآموزی و کارورزی

کاردانی

385000

42000

83600

115500

137500

کارشناسی

540000

42000

83600

115500

137500

شهریه متغیر هر واحد درسی در هر سال تحصیلی به میزان ده درصد نسبت به شهریه متغیر سال قبل افزایش می یابد.

  • کلیه کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشسته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها وموسسات آموزش عالی تابعه و فرزندان آنان در صورت پذیرفته شدن در یکی از رشته های دوره شبانه از پنجاه درصد تخفیف شهریه ثابت و متغیر طی تحصیل در طول دوره شبانه برخوردار خواهند بود.
  • پذیرفته شدگان ملزم به رعایت تعهدات مالی در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.
  • اعطای ماموریت آموزشی به کارکنان پذیرفته شده در دوره شبانه و پرداخت شهریه و یا هرگونه کمک هزینه تحصیلی از سوی سازمان بکارگیرنده ممنوع است .
  • کارمندان در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی در موارد لزوم باید از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

برچسب ها :