برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی

شرح وظایف اداره ثبت نام و پذیرش

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان مقاطع كاردانی - كارشناسی و دكترای عمومی پزشكی و مشمولین از بدو ثبت نام اولیه تا قبل از فراغت از تحصیل بشرح ذیل بعهده اداره پذیرش و ثبت نام می باشد :
 
1- ثبت نام اولیه از پذیرفته شدگان و تکمیل پرونده تحصیلی ایشان.
2- رسیدگی به وضعیت مشمولین و انجام مكاتبات لازم با حوزه نظام وظیفه مربوطه.
3- رسیدگی به درخواستهای متقاضیان مهمان - انتقال - جابجایی و تغییر رشته.
4- همکاری در صدور کارت دانشجویی.
5- مکاتبات لازم با سازمان سنجش کشور در مورد اعلام ظرفیت پذیرش – انعکاس لیست مغایرت ها و لیست عدم مراجعه پذیرفته شدگان جهت ثبت نام اولیه و منصرفین از تحصیل در اولین نیمسال تحصیلی و سایر مكاتبات.
6- رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان  و تنظیم گزارش وضعیت تحصیلی جهت مراجع ذیصلاح .
7- صدور معرفی نامه های پژوهشی و حكم مرخصی (تحصیلی - زایمان - حج) و حكم انصراف از تحصیل و مكاتبات لازم با وزارت متبوع و حكم اخراج به علت (غیبت - سنوات  - مشروطی) و حكم بازگشت به تحصیل.
8- ارسال آئین نامه ها و دستور العملهای آموزشی و اجرایی به دانشكده ها ی تابعه و مكاتبات لازم بمنظور حل و فصل برخی از ابهامات مطروحه .
9- مكاتبات لازم با اداره كل امور دانشجویان داخل و نیز حوزه معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع بمنظور حل و فصل برخی از موارد آئین نامه آموزشی و یا دستورالعملهای اجرائی .
10- اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع و سازمانهای مجاز درخواست كننده .
11- نظارت بر اجرای آئین نامه های آموزشی در دانشكد ه های توابع .