برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی

کارکنان اداره دانش آموختگان


آدرس پست الکترونیکی Email:  danesh@tbzmed.ac.ir

 
زهره افراسن                                                                            
سمت: رئیس اداره دانش آموختگان                                                 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی                   
شمار تماس: 31772027         

نسرین واعظ قراملکی
 سمت: کارشناس اداره دانش آموختگان                                                
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شماره تماس : 37112052

زهرا قشنگ پور                                                                             
سمت: کارشناس اداره دانش آموختگان                                             
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی                                       
شماره تماس: 31772026                                                               

زینب سبحانیان                                               
سمت: امور صدور مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی: دیپلم
شماره تماس: 31772041

امیر قاسم پور
سمت: امور صدور مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی: دیپلم