برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی

 شرح وظایف هیات ممیزه

1- مطالعه و بررسی های لازم در زمینه برنامه ریزی امور مربوط به هیئت ممیزه
 2- نظارت بر برنامه ریزی در خصوص تهیه دستور کار و صورتجلسه مصوبات هیئت ممیزه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه
 3- استفاده از نرم افزارهای رایانه ای موجود جهت تسهیل در تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز در جلسات هیئت ممیزه
 4- برگزاری ارتباط لازم و موثر بین کمیته های تخصصی هیئت ممیزه
 5- پیگیری و هماهنگی های مستمر بر تشکیل جلسات هیئت ممیزه
 6- انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق
 7- تحویل بررسی پرونده های اعضاء هیئت علمی به منظور ارتقاء مرتبه علمی
 8- بررسی و استعلام به منظور بروز کردن آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه