برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی

ثبت نام پذیرفته شدگان در مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1398

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال1398 ( ثبت نام پایان یافت
راهنمای ثبت نام الکترونیکی
جدید جدید: اطلاعیه تمدید ثبت نام الکترونیکی:
بدین وسیله به اطلاع می رساند حسب دستور معاون آموزشی دانشگاه مهلت ثبت نام الکترونیکی تا چهارم مهر ماه سالجاری تمدید گردید
همچنین دانشجویان عزیز می توانند نسبت به انجام انتخاب واحد و یا حذف و اضافه برخی دروس که اشتباها از دروس سایر دانشکده های دانشگاه (غیر از دانشکده خودشان)ثبت کرده باشند. از بخش حذف و اضافه نسبت به اصلاح دروس انتخابی خود اقدام نمایند.
اطلاعیه شماره یک: باطلاع  پذیرفته شدگان آزمون سراسری که متقاضی ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشند. می رساند. فرایند ثبت نام در این دانشگاه کاملا غیر حضوری (الکترونیکی) بوده و در اطلاعیه های بعدی زمان شروع ثبت نام و مدارک لازم و اطلاعیه های ضروری جهت اطلاع اعلام خواهد شد.
اطلاعیه شماره دو: شروع زمان ثبت نام الکترونیکی از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1398/06/27 لغایت ساعت 24 روز  یکشنبه مورخ 1398/06/31 خواهد بود.
اطلاعیه نظام وظیفه: آن تعداد از پذیرفته شدگان که در ساعات اولیه نتوانستند مدرک مورد نیاز برای ثبت نام را از بخش ارسال تصاویر ارسال نمایند با کلیک در این قسمت می توانند مدرک نظام وظیفه (تصویر مدرک نظام وظیفه برای آقایان(ک پایان خدمت یا معافیت یا برگ اعزام یا معافیت دانش آموزی )خود را ارسال نمایند.

پذیرفته شدگان می توانند از ساعت 14 روز سه شنبه 1398/06/26 با مراجعه به همین سایت نسبت به دریافت فرم های لازم برای ثبت نام  و نیز دریافت فایل  راهنمای ثبت نام اقدام نمایند.
توجه : شروع کلاس های آموزشی دانشگاه از روز سه شنبه دوم مهرماه سالجاری خواهد بود
مجددا تاکید می شود. ثبت نام این دانشگاه الکترونیکی بوده و نیازی برای حضور فیزیکی در دانشگاه برای انجام ثبت نام نمی باشد.
 
الف- اطلاعیه  ارائه خوابگاه
ب- اطلاعیه نظام وظیفه
ج- فرم های ثبت نام(از روز سه شنبه فعال خواهد شد)
د-مدارک لازم برای انجام ثبت نام


برنامه زمان بندی ثبت نام دانشجویان جدید ورودی مهر 1398 

 
مراجعه به سایت و دریافت فرمهای ثبت نام و راهنمای ثبت نام الکترونیکی 98/6/26  از ساعت 12 لغایت 24
انجام ثبت نام و انتخاب واحد الکترونیکی 8 صبح مورخه 98/6/27 لغایت ساعت 24 مورخه 98/6/31
شروع کلاسها سه شنبه 98/07/02
دریافت فیزیکی مدارک و مستندات مورد نیاز از 02/07/98 لغایت 25/07/98 با اعلام قبلی انجام خواهد شد
 
برنامه زمان بندی ثبت نام دانشجویان جدید ورودی بهمن 1398 
 
مراجعه به سایت و دریافت فرمهای ثبت نام و راهنمای ثبت نام الکترونیکی 98/6/26    از ساعت 12 لغایت 24
 
انجام ثبت نام الکترونیکی
8 صبح مورخه 98/6/27 لغایت ساعت 24 مورخه 98/6/31
انتخاب واحد 98/11/08 لغایت 98/11/10
شروع کلاسها سه شنبه 98/11/12
دریافت فیزیکی مدارک-فرم ها و مستندات مورد نیاز(هفته سوم بهمن ماه) بعد از مراجعه به دانشگاه(هفته سوم بهمن ماه)
 
 
جدید جدید: قابل توجه پذیرفته شدگان دوره های تکمیلی دانشگاه