برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 28 مهر 1398
کد 663

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دوره های دکتری تخصصی PhD

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دوره های دکتری تخصصی PhD

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دوره های دکتری تخصصی PhD
بسمه تعالی 
بدین وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های دکتری تخصصی سال 1399-98 می رساند.
برای ثبت نام با در دست داشتن مدارک ثبت نامی در تاریخ 1398/07/30 به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به آدرس:
بلوار 29 بهمن داخل محوطه دانشگاه تبریز ساختمان داروسازی قدیم حوزه معاونت آموزشی مراجعه فرمایند.
مدارک مورد نیاز:
الف- مدارك مورد نياز جهت ثبت نام که توسط پذیرفته شدگان ارائه می شود:
1- شش قطعه عكس 4×3
2- اصل و كپي شناسنامه (2 سري از تمام صفحات)
3- اصل و كپي كارت ملي
4- اصل و كپي دانشنامه و ريز نمرات كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل باشد. لازم به ذكر است دانشجويان ترم آخر نيز مي بايست مداركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل تا تاريخ 31/6/96 باشد ارائه نمايند .
5- اصل و كپي مدرك نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه
6- اصل و كپي مدرك زبان:
7- موافقت نامه بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از بالاترين مقام مسئول اداري و گواهي مرخصي بدون حقوق ساليانه براي مربيان رسمي
8- حكم استخدام رسمي قطعي (جهت استفاده كنندگان از سهميه مازاد مربيان رسمي) .
9-گواهي وضعيت طرح نيروي انساني ( اتمام طرح نيروي انساني یا معافيت از طرح نيروي انساني ).
10- تسویه حساب بدهی دوره کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی
11- اصل سند تعهد محضری(پذیرفته شدگان محترم باید فرم مربوطه از همین سایت دریافت و پس از تنظیم سند در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کشور اصل سند را در روز ثبت نام به همراه داشته باشند)
بخش دریافت فرم ها 
1- فرم مشخصات پذیرفته شده

2- فرم اخذ تعهد از رشته های داروسازی به جز رشته فارماکولوژی (لطفا پس از دریافت و چاپ نسبت به تنظیم سند تعهد محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام و اصل سند را در روز تحویل مدارک به دانشکده تحویل نمائيد)

3- فرم اخذ تعهد از سایر رشته ها : (لطفا پس از دریافت و چاپ نسبت به تنظیم سند تعهد محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام و اصل سند را در روز تحویل مدارک به دانشکده تحویل نمائيد)

4- فرم گزینش(لازم است پذیرفته شده فرم گزینش را پس از تکمیل و پس از الصاق عکس به اداره تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تحویل نمایند)