برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی

کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی

آقای شاپور فرشیدی
سمت: رئیس اداره تصیلات تکمیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شماره تماس: 31772048

خانم شهین آرمان
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شماره تماس: 31772029

آقای انور عتیقی نژاد
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
شماره تماس: 31772045