برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر مهدوی

دکتر مهدوی عضو محترم هیات علمی دانشکده تغذیه

مطالب/ دکتر مهدوی عضو محترم هیات علمی دانشکده تغذیه

                           
      دکتر مهدوی عضو محترم هیات علمی دانشکده تغذیه آقای دکتر مهدوی استاد دانشکده تغذیه وعلوم غذایی به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه منصوب شد
شنبه 22 خرداد 1395