برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فلوشیپ

نتايج آزمون فلو شيپ ارديبهشت 1396

مطالب/ نتايج آزمون فلو شيپ ارديبهشت 1396

                           
      نتايج آزمون فلو شيپ ارديبهشت 1396 نتايج آزمون فلو شيپ ارديبهشت 1396
پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396
ثبت نام از پذیرفته شدگان فوق تخصص و فلوشیپ

مطالب/ ثبت نام از پذیرفته شدگان فوق تخصص و فلوشیپ

                           
      ثبت نام از پذیرفته شدگان فوق تخصص و فلوشیپ ثبت نام از پذیرفته شدگان فوق تخصص و فلوشیپ
دوشنبه 21 تير 1395
نتایج آزمون فلوشیپ

مطالب/ نتایج آزمون فلوشیپ

                           
      نتایج آزمون فلوشیپ نتایج آزمون فلوشیپ
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
پذيرش در رشته فلوشيپ طب روان تنی(سايکوسوماتيک)

مطالب/ پذيرش در رشته فلوشيپ طب روان تنی(سايکوسوماتيک)

                           
      پذيرش در رشته فلوشيپ طب روان تنی(سايکوسوماتيک) پذيرش در رشته فلوشيپ طب روان تنی
شنبه 24 بهمن 1394
جدول ظرفيت آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 1395

مطالب/ جدول ظرفيت آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 1395

                           
      جدول ظرفيت آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 1395 جدول ظرفيت آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 1395
شنبه 3 بهمن 1394
دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395

مطالب/ دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395

                           
      دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395 دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)اردیبهشت 1395
شنبه 3 بهمن 1394
ليست واجدين شرايط شركت در آزمون عملي دوره تکمیلی (فلوشیپ)

مطالب/ ليست واجدين شرايط شركت در آزمون عملي دوره تکمیلی (فلوشیپ)

                           
      ليست واجدين شرايط شركت در آزمون عملي دوره تکمیلی (فلوشیپ) ليست واجدين شرايط شركت در آزمون عملي دوره تکمیلی (فلوشیپ)

پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394
اطلاعیه آزمون تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) سال 1394

مطالب/ اطلاعیه آزمون تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) سال 1394

                           
      اطلاعیه آزمون تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) سال 1394 اطلاعیه آزمون تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) سال 1394
سه شنبه 18 فروردين 1394
دستورالعمل و فرمهای ثبت نام دکتری تخصصی phd

مطالب/ دستورالعمل و فرمهای ثبت نام دکتری تخصصی phd

                           
      دستورالعمل و فرمهای ثبت نام دکتری تخصصی phd دستورالعمل و فرمهای ثبت نام دکتری تخصصی phd
سه شنبه 8 بهمن 1392
اطلاعيه آزمون تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) سال 1393

مطالب/ اطلاعيه آزمون تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) سال 1393

                           
      اطلاعيه آزمون تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) سال 1393 اطلاعيه آزمون تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) سال 1393


پنجشنبه 3 بهمن 1392