برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی

شرح وظایف دبیرخانه هیئت جذب

 
شرح وظایف دبیرخانه هیئت جذب

1- تصمیم گیری در امور مربوط به جذب، استخدام پیمانی، انجام تعهدات، بورسیه، تبدیل وضعیت، ارتقا، انتقال یا ماموریت
2- تعیین میزان نیاز به عضو هیئت علمی در گروه های آموزشی، اجرای فراخوان بکار گیری اعضای هیئت علمی دانشگاه
3- اجرای فراخوان بورسیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و مبنای تصمیم گیری در هیئت، قوانین، آئین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط مرتبط  و بازوهای تصمیم سازی
4- کارگروه های بررسی صلاحیت علمی و عمومی هسته تحقیق و نظردهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان شاغل در دبیرخانه هیئت اجرائی جذب و دبیرخانه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی